A BALMAZ TÉSZTA WEBÁRUHÁZÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Balmaz Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet, mint a www.balmazteszta.hu internetes oldalon található webáruház üzemeltetője és ügyfélszolgálata , valamint a Webáruházban megvásárolható termékek értékesítője (továbbiakban: Webáruház) és a Webáruházon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. A Webáruházhoz kapcsolódó adatok

1.1 Adatok

Név: Balmaz Tésztagyártó Start Szociális Szövetkezet

Cím: 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.

Adószám: 25739112-2-09

Cégjegyzékszám: 09-02-000954

1.2 Elérhetőségek

Telefon: +36 30 621-5404

E-mail: info@balmazteszta.hu salankiagnes@t-email.hu

Weboldal: www.balmazteszta.hu

Kapcsolattartó neve: Salánki Ágnes

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 30 621-5404

2. Általános rendelkezések 

2.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.balmazteszta.hu weboldalon található webáruházon keresztül történik. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályozza.

2.2 A Webáruházban a vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel történik, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

2.3 A Webáruházban csak cselekvőképes természetes, illetve jogi személy vásárolhat, adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a Vásárló és a Webáruház között, mint távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. A Webáruház kötelezettséget vállal a megrendelés tárgyában a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására, a Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat legkésőbb az átvételkor kiegyenlíti.

2.4 A Webáruházban történő vásárlás kapcsán információ kérhető az Ügyfélszolgálat munkatársától.

Kapcsolattartó e-mail címe:

salankiagnes@t-email.hu

Levelezési cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 102.

Telefonszám (nyitva tartási időben): +36 30 621-5404

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 07:00-15:00

3. Vásárlás menete

3.1 Értékesített termékek, eladási árak

3.1.1 A Webáruházban szereplő áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Vásárló a konkrét termék adatlapján ismerheti meg.

3.1.2 A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. A feltüntetett árak nem tartalmazzák a kiszállítás költségeit, ugyanakkor magukban foglalják a csomagolás költségeit.

3.1.3 A Webáruházban található termékek melletti ár csak internetes megrendelések esetén érvényes, az üzletekben (száraztészta gyártó üzemben) ettől eltérő árak szerepelhetnek. Ha személyesen szeretné átvenni a terméket a Webáruházban található árral, akkor miután leadta rendelését, válassza a személyes átvételt! A személyes átvétel csak a termék adatlapján szereplő üzemben lehetséges.

3.1.4 Amennyiben a termék mellett hibás ár kerül feltüntetésre – különös tekintettel arra az esetre, ha nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő ár kerül feltüntetésre –, a Webáruház nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Webáruház haladéktalanul tájékoztatja a Vásárlót a tévedésről és a termék helyes áráról, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

3.2. Megrendelés

3.2.1 A Vásárló a Webáruházban megrendelést a megvásárolni kívánt termék(ek) virtuális kosarában történő elhelyezését, és a szállítási mód kiválasztását követően, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintást követően tud leadni. A Pénztár menüpont alatt a Vásárló még módosíthatja a szállítási módot, és kiválaszthatja a termék fizetési feltételeit, illetve ellenőrizheti a megrendelni kívánt termékek listáját. A Vásárló ezt – valamint a felhasználási és rendelési feltételek elfogadását (jobbra lent) – követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással adja le megrendelését.

3.2.2 A megrendelni kívánt áru(k)nak a Vásárló egyéni, virtuális kosarában történő elhelyezése nem minősül szerződéses ajánlatnak, ajánlattételi felhívásnak, illetve megrendelésnek.

3.2.3 Az áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor a Vásárló megrendelését a Webáruházon keresztül elküldi. A megrendelést követően a Vásárló egy számítógépes rendszer által automatikusan generált és kiküldött levelet kap a vásárlás során megadott e-mail címre, a megrendelt tételek feltüntetésével. Az automatikus visszaigazoló e-mail üzenet csupán a megrendelés megérkezésének visszaigazolása, az nem tekinthető a megrendelés megerősítésének vagy szerződéses nyilatkozatnak, az nem jelenti a megrendelés 3.2.4. pont szerinti megerősítését. Az automatikus visszaigazoló levél nem jelenti azt, hogy megrendelt termék raktáron van.

3.2.4 A Webáruház a megrendelés beérkezését követően legkésőbb 1 munkanapon belül e-mail küldésével megerősíti a megrendelést a Vásárló felé, és tájékoztatja a termék szállításának vagy személyes átvételének várható időpontjáról, valamint egyéb, az átvétel zavartalan megvalósulásához szükséges információkról.

3.2.5 Nem minősül a megrendelés 3.2.4. pont szerinti megerősítésének a Webáruház olyan tartalmú egyedi visszajelzése, amelyben a Vásárlót pl. ideiglenes készlethiányról vagy a 3.1.3. pontban foglaltakról értesíti.

3.3 Szerződés megkötése, létrejötte

3.3.1 Amennyiben a Vásárlóhoz kizárólag a megrendelése megérkezését visszaigazoló automatikus rendszerüzenet (3.2.3. pont) érkezik meg, elfogadó nyilatkozat hiányában az adásvétel még nem tekinthető létrejöttnek.

3.3.2 A Vásárló és a Webáruház között a szerződés akkor jön létre, amikor a Webáruház a Vásárló megrendelését a 3.2.4. pontban foglaltak szerint megerősítette.

3.3.3 A megkötött szerződésnek írásban, kizárólag magyar nyelven megkötött adásvételi szerződés minősül. A Webáruház szerződést kizárólag magyar nyelven köt.

3.4 Fizetés

3.4.1 A „Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással a Vásárló szerződéskötési ajánlatához kötve van, továbbá – a megrendelés Webáruház általi 3.2.4. szerinti megerősítését követően – fizetési kötelezettsége keletkezik.

3.4.2 A Vásárló fizetési kötelezettségének az alábbi módokon tehet eleget:

a.) személyes átvétel során, a termék átvételének helyszínén (a száraztészta gyártó üzemben), készpénzben;

b.) utánvéttel, azaz kiszállítás esetén az áru átvételekor készpénzben;

c.) a Webáruház bankszámlaszámára történő előre átutalással.

3.4.3 A fizetési módot a Vásárló a megrendelés leadása során a „Pénztár” menüpont alatt választhatja ki.

3.5 Szállítás

A megrendelt termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontjáról a Webáruház a megrendelés e-mailben történő megerősítése során tájékoztatja a Vásárlót. Ennek az időpontnak a változtatási jogát – az előre nem látott körülmények függvényében – a Webáruház fenntartja. Amennyiben a termék(ek) átvételének / kiszállításának várható időpontja megváltozik, a Webáruház arról haladéktalanul értesíti a Vásárlót.

3.5.1 Személyes átvétel

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a megrendelt áru(ka)t személyesen átvegye, telefonon vagy e-mailben egyeztetett időintervallumban, a termék adatlapján feltüntetett helyszínek egyikén, a száraztészta gyártó üzemben.

3.5.2 Házhoz szállítás

A megrendelt áru(k) házhoz szállításának időpontját és határidejét, valamint helyszínét a Webáruház előre egyezteti a Vásárlóval. A házhoz szállítás díjköteles, amelyet a Vásárló köteles megfizetni. Az aktuális szállítási díjakat a Webáruház a www.balmazteszta.hu weboldalon, a megrendelés elküldésénél közzéteszi.

4. Vásárlástól való elállás

4.1 Elállási jog gyakorlásának határideje

4.1.1 A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján:

a termék átvételének napjától;

több termék vásárlása esetén, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott termék átvételének napjától;

több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak az átvétele napjától;

ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított 14 (tizennégy) napon belül a megkötött szerződéstől indokolás nélkül elállhat. A Vásárló ezen elállási jogát a szerződés létrejöttének napja (3.3.1. pont), és a termék(ek) átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4.2 Elállási jog gyakorlásának módja

4.2.1 A Vásárló az elállási jogát a www.balmazteszta.hu weboldalról letölthető – jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező – nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot Vásárló az alábbi postai és elektronikus úton juttathatja el a Webáruház részére:

Postacím: 4060 Balmazújváros, Debreceni utca 102.

E-mail cím: info@balmazteszta.hu

4.2.2 Határidőben érvényesítettnek kell tekintetni az elállási jog gyakorlását, ha a Vásárló az elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt a Webáruház részére elküldi.

4.2.3 A Vásárló elállási jogát a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja, így különösen:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

4.2.4 Az elállási jog gyakorlása során a Vásárló jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vásárló részéről (Ptk. 1:5. §)

4.3 A Vásárló és a Webáruház kötelezettségei elállás esetén

4.3.1 A Webáruház kötelezettségei

A Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által vásárolt termék teljes vételárát.

A Webáruház a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett kérése / beleegyezése alapján a Webáruház a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.

A Webáruház mindaddig visszatarthatja a visszafizetendő összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

4.3.2 A Vásárló kötelezettségei

A Vásárló elállás esetén köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a Webáruháznak vagy a Webáruház által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Webáruház vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A visszaküldés költségeit a Vásárló köteles viselni. A Vásárló a termék visszaküldésére nem választhat olyan szállítási módot, melynek költségei utólag a Webáruház terhelik (pl. utánvét). Ha a Vásárló kifejezetten a legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Webáruház nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

A Vásárlónak olyan csomagolásban kell visszaküldenie a terméket, amely garantálja a szállítás alatt szerzett esetleges sérülések elkerülését. A Vásárló felelősséggel tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

5. Termékszavatosság, szavatosság

A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a 6.2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesítheti. A termék hibáját a Vásárlónak kell bizonyítania.

6. Jogérvényesítés

6.1 A Vásárló a Webáruházban megtalálható termékekkel kapcsolatos kérdésével, kérésével, illetve panaszával az alábbi módokon fordulhat a Webáruház Ügyfélszolgálatához:

írásban: a Webáruház postacímére (4060 Balmazújváros, Debreceni utca 102.) eljuttatott postai küldeménnyel;

telefonon: a +36 30 621-5404-es telefonszámon;

e-mailben: az info@balmazteszta.hu e-mail címre megküldött elektronikus levélben.

A panaszkezelés során a Webáruház a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. rendelkezéseinek megfelelően jár el.

6.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

6.2.1 A Vásárló jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre nem terjed ki a szerződés létrejöttére, érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzésére.

6.2.2 A Békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vásárló és a Webáruház közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

6.2.3 A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

6.2.4 A Vásárló panasza esetén alternatív vitarendezési eljárást is választhat, amely a bírósági eljárásoknál kevésbé költség- és időigényes vitarendezési forma. A Vásárló ennek megfelelően fordulhat az Európai Unió országainak fogyasztó számára létrehozott, az online vásárolt termékek kapcsán felmerült panaszokat kezelő Online Vitarendezési Platformhoz:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

7. Adatvédelem

A Webáruház az áru megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kéri a Vásárlótól, amelyek a rendelés lebonyolításához feltétlenül szükségesek. Ezeket az adatokat a Webáruház harmadik fél számára nem adja ki, és kizárólag az adásvétel zavartalan lebonyolításához kapcsolódóan túl kizárólag a Vásárló előzetes beleegyezésével használja fel. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

8. Egyebek

8.1 A Webáruház külföldi utas ÁFA visszatérítést nem végez.

8.2 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az esetleges elírásokért a Webáruház nem vállal felelősséget.

8.3 Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Webáruház Ügyfélszolgálatának. Amennyiben az Ügyfélszolgálat jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

8.4 A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Felek között felmerülő vitás kérdés esetén mindig a vásárlás napján érvényben lévő ÁSZF-ben foglaltak irányadók.